مدیریت دانش

areopa.ir

اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش بنیان مورد توجه خاص قرار می گیرد .ما به دانش بعنوان یک پدیده ارزشمند نگاه می کنیم که باید برای حفظ و نگهداری آن فرایندها و چارچوب های مناسب ایجاد کرد. ما معتقدیم دانش مانند هر محصول یا اثری باید دارای حقوق مالکیت باشد .سازمان شما باید حقوق مالکیت فکری دانش اعم از مادی و معنوی را به خوبی تعریف کرده باشد تا افراد و تمامی ذینفعان  بتوانند دانش های خود را در اختیار سازمان بگذارند. تلاش ما برای ایجاد سیستم مدیریت دانش شامل شناسایی و ایجاد فرایندها یی است تا اطلاعات درست برای افراد درست ) تصمیم گیرندگان اصلی ( در زمان درست فراهم شود.

مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این دو جزء اصلی بنا می‌شود: فرایندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند و ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه‌های علمی را آسان می‌کنند.

یکی از شاخه‌های فرعی اقتصاد دانش است؛ مدیریت دانش، کاملاً یک روش جدید مدیریت را معرفی می کند. این مفهوم بر تبدیل موهبتهای عقلانی کارکنان و سازماندهی نیروهای سودمند درونی اعضاء کارکنان – نیروی رقابت و ارزش جدید- عمل می کند. مدیریت دانش بر پیوند اطلاعات با اطلاعات، اطلاعات با فعالیت‌ها و اطلاعات با فرد- برای تحقق اشتراک دانش ( از قبیل دانش ضمنی و دانش صریح) توجه دارد و با مدیریت اطلاعات کاملاً متفاوت است. مدیریت دانش رویکرد نظام مند یافتن، درک و استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی است و از طریق کاهش زمان و هزینهٔ آزمایش و خطا یا تکرار، ایجاد ارزش می‌کند.

امروزه مدیریت اثربخش دانش برای کلیه کسب و کارها در هر صنعت و موضوعی که فعالیت کنند مزیت رقابتی بسیار مهمی است.

ما در این زمینه بسیار عمیق تحقیق نموده و سطح دانش عملی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. در این رابطه ما دانش صریح را شامل مجموعه ای از دیتا، اسناد و مدارک اولیه و دانش ضمنی را مجموعه ای از درسها و تجربیات، مدل ها و روشها و روابط می دانیم.

مدیریت دانش واقعی ( مدل I2 Areopa) شامل:

-کسب دانش ( صریح و ضمنی )

-ذخیره سازی دانش

-و بکارگیری مجدد ان از طریق فرایندهای کسب وکار

 

امروزه ابزار ذخیر سازی دانش بعهده ابزارهای و تجهیزات فن اوری است در حالیکه تمرکز ما در تحصیل و استفاده مجدد آن می باشد و در این رابطه مدلی شمال 12 مرحله را توسعه داده ایم.

-تدوین استراتژی

-برنامه ریزی

-اجرا

-نقشه یابی فرایندها

-تدوین و ترسیم فرایندها

-فرایندهای دانش

-شناسایی فرایندهای حامل دانش

-تحصیل دانش

-ذخیره سازی دانش

-بکارگیری مجدد دانش

-ایجاد بهترین شیوه های منحصر بفرد

-ارزیابی دارایی های ناشی از مدیریت دانش در سازمان

 

ما اولین شرکتی هستیم که چنین رویکرد حرفه ای، عملی و نوآورانه در رابطه با شناسایی ، اندازه گیری و حسابداری سرمایه های فکری که حاصل استقرار سیستم مدیریت دانش را ایجاد و توسعه داده ایم.

مشتریان هدف:

-شرکتهای مشاوره در زمینه دانش

-شرکتهای فن اوری در زمینه هوش تجاری

-دانشگاهها

-شرکتهای فروشنده پایگاه داده

-موسسات اموزشی

-موسسات دولتی