مدیریت سرمایه های فکری

areopa.ir

ما به سرمایه های فکری (intellectual capital) بعنوان یکی از منابع ضروری  برای موفقیت شرکت ها در اقتصاد مبتنی بر دانش نگاه می کنیم که منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان شما خواهد شد. می دانیم در اقتصاد دانش بنیان ارزش شرکت ها صرفا با اندازه گیری دارایی های فیزیکی آنها سنجیده نمی شود و معتقدیم مدل ها و روش ها یی که طی سال ها ایجاد کرده و توسعه داده ایم به شرکت ها و سرمایه گذاران کمک می کنند تا ارزش واقعی کسب و کارها را مورد سنجش قرار داده و بتوانند تصمیمیات بهینه اقتصادی اتخاذ نمایند. درک صحیح از ارزش واقعی شرکت ها به مدیران در جهت اتخاذ تصمیماتی از قبیل فروش ، ادغام و تملک ، بروز رسانی و بهینه کردن سیستمها و فرایندها و بسیاری از تصمیمات دیگر نیز کمک قابل ملاحضه ای می نماید.

سرمایه های فکری ( معنوی) یک سازمان شامل تمام آن چیزی است که برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی می نماید. برخلاف سایر دارایی های فیزیکی ( مشهود) که به راحتی قابلیت شناسایی و اندازه گیری دارند ، دارایی های معنوی بدلیل ماهیت پیچیده ای که می تواند داشته باشد به سختی شناسایی و مورد سنجش قرار می گیرد. این نوع از دارایی ها ( سرمایه ها ) شامل دانش پرسنل و مدیریت ، آموزش ها ، سیستمها و روش ها و تمام آن چیزی است که ساختار و قواعد و چارچوب سازمان و روابط را تشکیل می دهد.

امروزه دارایی های نامشهود ایجاد شده در اقتصاد دانش محور ، اهمیت فراوانی یافته اند. شرکت Areopa  تنها شرکتی در سطح دنیا است که مدل ها و روش هایی را برای اندازه گیری ارزش پولی (واقعی) و حسابداری سرمایه های فکری توسعه داده است. اصولا اندازه گیری دارایی های نامشهود در حسابداری بر اساس استاندارد بین المللی شماره 38 می باشد.

ما باور داریم چنین دارایی هایی را علی رغم ماهیت پیچیده می توان مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بدین منظور مدل و چارچوب حسابداری جدیدی را به نام ICARUS جهت ثبت حسابداری ، اندازه گیری و افشای اینگونه اقلام ایجاد و توسعه داده ایم. این مدل اندازه گیری سرمایه های فکری در قالب مدلی چهار لایه (four leaf) شامل ارزیابی سرمایه نیروی انسانی، سرمایه ضمنی، سرمایه مشتری و روابط تجاری تعریف می شود. بر اساس این رویداد اقتصاد سنجی،   77 مدل و ارزش متفاوت بر اساس 930 پارامتر و متغیر تعریف شده اند که در کل ، سرمایه فکری یک سازمان را تشکیل می دهند. این مدل تفاوت میان ارزش دفتری و بازار این دارایی ها را تشریح می کند. همچنین به مدیریت یاری می رساند تا به قسمتهایی از این نوع سرمایه های فکری ، که به منظور توسعه سازمان باید ، توجه ای ویژه نماید.

این مدل توسط ما ایجاد و تحت لیسانس Areopa می باشد.

مشتریان هدف :

-شرکت های حسابداری و موسسات حسابرسی

-صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر

-متخصصان ادغام و تملک

-بانکهای سرمایه گذاری

-مشاوران مالیاتی

-شرکتهای فن آوری

-شرکتهای پذیرفته شده در بورس

-شرکتهای رتبه بندی , اتحادیه ها