دارایی های فکری

دارایی های فکری – چگونه از دارایی های فکری به عنوان منابعی سودآور استفاده کنیم تا کنون چقدر در مورد دارایی های فکری یا (intellectual capital) شنیده اید؟ بسیاری از ما زمانی که صحبت از دارایی به میان می آید تصورمان همان مال یا موجودی است که هر شخصی برای به دست آوردن آن وقت ادامه مطلب

دارایی های نامشهود

ارزیابی دارایی های نامشهود چیست؟ دارایی های نامشهود مانند نیروی کار، نرم افزارها، نام تجاری و برند، مهارت و تجربه های افراد و بسیاری دیگر همگی به صورت غیر مستقیم در افزایش دارایی های مشهود و ارزش افزوده یک سازمان موثر هستند و باید مورد توجه قرار بگیرند. برای همین ارزیابی دارایی های نامشهود در ادامه مطلب

سرمایه های فکری

حسابداری سرمایه های فکری در شرکت های دانش محور و به طور کلی همه شرکت ها سرمایه های فکری به عنوان یک دارایی نامشهود شناخته می شوند. در بحث دارایی ها آن چیزی که اهمیت دارد، مدیریت و حسابداری دارایی ها بوده که باید به شیوه های درست انجام شود تا ضمن حفظ آنها امکان ادامه مطلب